Boots on the ground

Vastgoed

Vastgoed

Het Belgische en internationale publiek en privaat vastgoedrecht is een bijzonder gespecialiseerde materie waarbij een intensieve professionele begeleiding noodzakelijk is. Vanaf de beslissing om een projectsite te gaan ontwikkelen (precontractuele fase, gebruiksrechten, overheidsopdrachten, enz.), bij het verkrijgen van de noodzakelijke omgevingsvergunningen (stedenbouwkundige handelingen, IIOA, verkavelen, enz.), gedurende de constructiefase (aansprakelijkheidsrisico’s, burenhinder, enz.), tijdens de uiteindelijke oplevering en bij potentiële geschillen nadien (tienjarige aansprakelijkheid, vrijwaring voor verborgen gebreken, vrijwaring voor uitwinning, handhaving met betrekking tot stedenbouw- en milieumisdrijven, enz.) bieden wij de meest uitgebreide en professionele begeleiding en bijstand. Meer dan ooit vereisen vastgoedprojecten een multidisciplinaire aanpak. Het multidisciplinaire team van Agio Legal bestaat niet alleen uit specialisten met betrekking tot de aspecten van het privaat bouwrecht, maar eveneens met betrekking tot het publiek- en omgevingsrecht, geschillenbeslechting, (vastgoed)transactierecht, fiscaal recht e.d. We implementeren innovatieve oplossingen die de volledige levenscyclus van een vastgoed- en projectontwikkelingsproject dekken, rekening houdend met de belangen van de bouwactoren, zoals de ontwikkelaar, de aannemer, de investeerder, de gebruiker e.d. Ook wanneer het project uiteindelijk wordt verkocht, begeleiden we de koper of verkoper gedurende het gehele proces.

 

een multidisciplinaire aanpak voor vastgoedprojecten

We zijn experts, maar we houden het graag eenvoudig.
Onze sectorspecifieke teams bieden gespecialiseerd, weldoordacht en onderbouwd advies. Onze experten werken aan al onze deals en cases en staan daarbij continu in overleg met u. We zoeken altijd naar een pragmatische oplossing voor uw probleem, in duidelijke taal en zelfs als dit betekent dat we een buitengewone inspanning moeten leveren.