Boots on the ground
agio legal logotype white

Handels- en
economisch recht

Handelsrecht en economisch recht kennen hun eigen regels, die aan de basis liggen van alle overeenkomsten die u aangaat. Wij helpen door de bomen het bos te zien.

Het uitoefenen van commerciële activiteiten brengt allerlei uitdagingen en risico’s teweeg, zowel bij de opstart, de uitvoering en de beëindiging van de activiteiten. Je hebt een expert in handelsrecht nodig.

Wij denken samen na over uw business model en ondersteunen we u met de opmaak van de nodige contracten en de naleving van regels uit het handelsrecht en het economisch recht.

 

 

Handelsrecht en economisch recht

Contacteer ons nu voor:

  • Handelspraktijken en mededinging – Wij adviseren u over de naleving van regels inzake handelspraktijken, mededinging, consumentenbescherming, reclame, productwetgeving, etikettering, verkooppromoties en andere aspecten die van belang zijn bij het voeren van uw commerciële activiteiten.
  • Commerciële contracten – Goede afspraken maken goede vrienden. Wij stellen algemene voorwaarden en overeenkomsten voor u op om uw samenwerkingen (zoals o.m. distributies, concessies van alleenverkoop, handelsagentuur, franchising of commissies) vlot te laten verlopen. Wij staan aan uw zijde om de onderhandelingen met uw partners tot een succesvol eind te laten komen.
  • Geschillenbeslechting – Loopt een samenwerking toch niet zoals verhoopt of werpt uw klant een vordering op? Wij blijven dan aan uw zijde staan om uw belangen te verdedigen, zowel in de rechtbank als in arbitrage. Uiteraard trachten we eerst een onderhandelde, minnelijke oplossing te bereiken die voor beide partijen aanvaardbaar is.
  • Nationaal en internationaal – Handel stopt nooit aan de landsgrens. Handelsrecht dus ook niet. En ons advies al zeker niet. Wij adviseren buitenlandse ondernemers bij met hun eerste stappen op de Belgische markt en ondersteunen Belgische ondernemers in hun internationale handelsbetrekkingen samen met ons netwerk aan juridische adviseurs in het buitenland. Zo blijft u verzekerd van duidelijk en doelgericht advies, waar ook ter wereld.