Boots on the ground

Financiële diensten

Financiële diensten

De financiële wereld vormt de basis voor de goede werking van onze economie. Wij assisteren financiële instellingen, tussenpersonen, kredietverstrekkers, leners, emittenten, fonds- en vermogensbeheerders en investeerders bij transacties, uitgiften van financiële instrumenten of regelgevende naleving. Wij begeleiden partijen bij een financieringstransactie (bijvoorbeeld leningen, vastgoedfinanciering, gestructureerde financiering en projectfinanciering) middels het opstellen en onderhandelen van de transactiedocumenten en verwante facetten, zoals het toekennen van zekerheden. Evenzeer adviseren wij hierbij over diverse regelgevingskwesties, zoals compliance, antiwitwaswetgeving, marktmisbruik, crypto- en andere virtuele valuta, emissie van financiële instrumenten, prospectusverplichtingen, openbaarmakingsverplichtingen, informatieverplichtingen en beleggingen.

FinTech of systeemspeler? We helpen graag

We zijn experts, maar we houden het graag eenvoudig.
Onze sectorspecifieke teams bieden gespecialiseerd, weldoordacht en onderbouwd advies. Onze experten werken aan al onze deals en cases en staan daarbij continu in overleg met u. We zoeken altijd naar een pragmatische oplossing voor uw probleem, in duidelijke taal en zelfs als dit betekent dat we een buitengewone inspanning moeten leveren.