Boots on the ground
agio legal logotype white

Insolventie & herstructurering 

Uw eigen onderneming kan ook te kampen hebben met financiële problemen.

Wat doet u wanneer u uw schulden (tijdelijk) niet meer kan betalen? Wij staan u bij in herstructurering om financiële moeilijkheden te overwinnen en een faillissement te vermijden.

Agio Legal is daarvoor de uitgelezen partner. Verschillende advocaten bij Agio Legal hebben hiermee ruime ervaring.

Agio Legal herstructurering

Contacteer ons nu voor:

  • Analyse – Wij analyseren samen met u de toestand van uw onderneming en bekijken van uit een multidisciplinaire hoek wat de beste oplossing voor u is.
  • Incassoproblemen – Wij bekijken met u welke vorderingen u kan doen gelden om uw incasso te verbeteren, of welke zekerheden u kan doen gelden.
  • (Gerechtelijke) herstructurering – Wij denken mee na over herstructureringsmaatregelen om de rendabiliteit van uw onderneming te verbeteren. We staan u bij om via de gerechtelijke (WCO) procedures of hierbuiten afspraken te maken met uw schuldeisers en desgevallend uw activiteiten te heroriënteren.
  • Faillissementsrecht – Indien een faillissement niet langer vermeden kan worden, begeleiden we u bij de volledige faillissementsprocedure om op de best mogelijke manier uw activiteiten af te wikkelen, of een doorstart voor te bereiden.
  • Uw klant of leverancier ondervindt problemen? – Ook wanneer u aan de andere zijde staat, zijn we u van dienst. In dat geval gaan we op zoek hoe u de impact van een zakenpartner die in financiële moeilijkheden verkeert op uw eigen onderneming zo beperkt mogelijk kunt houden en uw rechten als schuldeiser kan doen gelden.