Boots on the ground
agio legal logotype white

Overheids-opdrachten

Wij bieden intensieve begeleiding in het kader van overheidsopdrachten tijdens de bestek, selectie- en gunningsfase, zowel langs de zijde van de indiener (aannemers, promotoren, producenten, enz.) als langs de zijde van de aanbestedende overheid. Daarnaast adviseren en begeleiden wij eveneens in het kader van procedure m.b.t. selectie- en gunningsbeslissingen.

 

Construction industry and engineering in post recession period

Redactionele begeleiding –  Advies en begeleiding bij de redactie van bestekken, offertes en overeenkomsten, alsook begeleiding voor, tijdens en na de contractsluiting redactie en nazicht van bestekken, offertes en toewijzingsbeslissingen.

Overheidsopdrachten – Advies en bijstand bij het procedures m.b.t. gunningsbeslissingen en de begeleiding bij uitvoeringsrisico’s en aansprakelijkheidsrisico’s.

Publiek-Private Samenwerking – Opzetten en uitwerken publiek-private samenwerkingsconstructies, redactie van de PPS (DB(F)(M)(O)(E))- overeenkomsten, onderliggende burgerrechtelijke constructies (erfpacht, erfdienstbaarheden, enz.) en advies en bijstand tijdens zowel de selectie- en gunningsfase als de uitvoeringsfase van het project in het kader van gebieds- en stadsontwikkelingen, brownfields, sportinfrastructuren, enz.

Litige – Wij staan u bij in alle procedures: bestuursrechtelijke procedures en rechtscolleges, burgerlijk en strafrechtelijke procedures (o.a. Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State,  Grondwettelijk Hof, Europese rechtscolleges, enz.).

Vastgoedontwikkeling en vastgoedtransacties – Bijstand bij alle juridische aspecten verbonden aan vastgoedontwikkeling en vastgoedtransacties (due diligence, enz.) in alle sectoren.