Boots on the ground
Team
agio legal logotype white

Valère Vereecke

Partner Agio Legal

Valère Vereecke is advocaat sinds 2005 en sedert 2020 advocaat-vennoot bij Agio Legal Antwerpen. Zijn voorkeurmateries betreffen privaatrechtelijk bouwrecht, overheidsopdrachten (zowel bij aanbesteding als bij uitvoering), bestuurdersaansprakelijkheid en begeleiding van vastgoed en vennootschappen. Hij wordt regelmatig om bijstand gevraagd in verband met gunningen door overheden en problemen tijdens de uitvoering.
Daarnaast is Valère belezen in het vennootschapsrecht waarbij hij regelmatig begeleiding doet in vennootschapsrechtelijke geschillen en is hij sedert 2013 curator aan de balie van Antwerpen. Als curator heeft Valère dan ook reeds meer dan 10 jaar ervaring opgebouwd waarbij hij zijn ervaring niet enkel gebruikt in hoedanigheid van curator maar ook in hoedanigheid van advocaat voor schuldeisers en/of voor bestuurders wiens bestuurdersaansprakelijkheid in het gedrang is.
Zo heeft hij al regelmatig een procedure opgestart tegen een voormalige bestuurder, maar ook wordt hem regelmatig gevraagd door bestuurders om hen bij te staan bij aansprakelijkheidsvorderingen ingesteld door curatoren al dan niet strafrechtelijk.
Valère is ook sedert 2014 assistent/ sedert 2020 wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven, departement insolventierecht onder auspiciën van professor M. E. Storme. Naast diverse werkcolleges, het begeleiden van studenten bij hun thesissen en/of meesterproeven, wordt hij regelmatig gevraagd om lezingen te geven en Webinars.
Valère treedt zowel op als raadsman in procedures voor of tegen andere partijen alsook doet hij aan begeleiding van verschillende cliënten die geconfronteerd worden met geschillen dan wel staat hij cliënten als consultant regelmatig bij.
Specifiek m.b.t. overheden heeft Valère een bijzondere interesse in de overheidsopdrachtenwetgeving zowel bij de voorbereidingen bij aanbestedingen als bij procedures voor de Raad van State (UDN/schorsing/vernietiging) en de gewone rechtbank waarbij hij als geen ander de regels van de KB Plaatsing en KB Uitvoering onder de knie heeft.

Diploma’s en opleidingen
• Master in de rechten, Universiteit Antwerpen
• Master in ondernemingsrecht 2013

Werkervaring
• 2005 – 2009: Advocaat bij Agrementor Advocaten
• 2009 – 2013: Advocaat bij CLVD Advocaten
• 2013 – 2020: Advocaat – Vennoot bij CLVD Advocaten
• 2020 – heden: Advocaat – Vennoot bij Agio Legal

Talenkennis
• Moedertaal: Nederlands
• Vloeiend in Engels en Frans
• Beperkte kennis van het Duits