Boots on the ground
Team
agio legal logotype white
Business person walking in a urban building

Anne Van Vliet

Associate Agio Legal

Anne Van Vliet is advocaat sinds 2020 en sedert september 2020 associate bij Agio Legal. Haar voorkeurmateries betreffen privaatrechtelijk bouwrecht en overheidsopdrachten. Daarnaast ontfermt Anne zich graag over kwesties betreffende het insolventierecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening).
Zij adviseert ondernemingen over de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving en staat hen bij tijdens onderhandelingen met de betrokken aanbestedende overheden.
Anne treedt op in gerechtelijke procedures met betrekking tot zakelijke rechten, huurgeschillen en de aansprakelijkheid van aannemers, architecten en ingenieurs. Tevens verleent zij advies met betrekking tot de koop-verkoop van onroerende goederen, de wetgeving inzake appartementsmede-eigendom en de rol van de syndicus.
Zij adviseert particulieren over de haalbaarheid van en verleent bijstand bij de aanvraag van omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen. Tevens stelt zij bezwaarschriften op en treedt zij op in administratieve procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen.

Diploma’s en opleidingen
• Bachelor in de rechten, Universiteit Antwerpen
• Master in de rechten, Universiteit Antwerpen
• Master in de internationale betrekkingen en de diplomatie, Universiteit Antwerpen

Werkervaring
• 2020: Advocaat bij Agio Legal

Talenkennis
• Moedertaal: Nederlands
• Vloeiend in Engels
• Goede kennis van het Frans
• Beperkte kennis van het Duits en Spaans

Bijkomende informatie
• Lid van de balie van de provincie Antwerpen