Boots on the ground

Technologie

Technologie

We begeleiden start-ups, scale-ups en internationale bedrijven die actief zijn in de technologiesector in de meest ruime zin van het woord. Ook voor een aantal “big tech” bedrijven gaan we dagelijks aan de slag. Wij hebben een uitgebreide ervaring en expertise met betrekking tot de juridische vraagstukken die nieuwe technologieën (zoals AI, IoT, cloud computing of blockchain) stellen, en werken actief en probleemoplossend mee om uw product verder te ontwikkelen, te beschermen en te commercialiseren. Wij hebben een multidisciplinaire expertise in het domein, met inbegrip van uitbesteding van IT-diensten en personeel, technologiecontracten, e-commerce, gegevensbescherming, het beschermen en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten, telecommunicatierecht, fusies en overnames in en van technologiebedrijven, retentie en alternative verloning van personeel en andere arbeidsrechtelijke vraagstukken, IT-geschillenbeslechting en bijzondere (Belgische en Europese) regelgeving.

Start-ups, scale-ups en internationale bedrijven

We zijn experts, maar we houden het graag eenvoudig.
Onze sectorspecifieke teams bieden gespecialiseerd, weldoordacht en onderbouwd advies. Onze experten werken aan al onze deals en cases en staan daarbij continu in overleg met u. We zoeken altijd naar een pragmatische oplossing voor uw probleem, in duidelijke taal en zelfs als dit betekent dat we een buitengewone inspanning moeten leveren.