Boots on the ground
agio legal logotype white

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht legt rechten & plichten vast van elke arbeidsrelatie. Agio Legal kent dit terrein tot in de details en biedt u het juiste advies.

Het arbeidsrechtelijk team van Agio Legal is ontstaan uit de fusie met de gereputeerde arbeidsrechtelijke boetiek Tilleman Van Hoogenbemt. Deze fusie was een bewuste keuze. Meer dan voorheen zijn arbeidsrechtelijke problemen verweven met andere domeinen zoals o.a. ondernemingsrecht, privacy, fiscaal recht. De nabijheid van deze specialisten toelaat snel te schakelen en klanten optimaal te bedienen.

Door onze jarenlange expertise en doorgedreven specialisatie in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht, is Agio Legal uw professionele partner voor zowel juridische als strategische begeleiding op maat voor alle mogelijke vragen of geschillen die betrekking hebben op de relatie tussen (ex) werkgever en (ex) werknemer. Dit in elke situatie en op elk moment van de arbeidsrelatie.

We zijn al jarenlang actief dwars doorheen alle mogelijke economische sectoren, die heel vaak fundamenteel verschillende arbeidsrechtelijke regels hebben. Daarmee zijn we dan ook ten zeerste vertrouwd. Gelet op de intense verwevenheid van het arbeidsrecht met menselijke relaties, is bij ons de aandacht voor de psychologische, emotionele en (bedrijfs-)culturele aspecten van een dossier even cruciaal als het recht zelf.

We staan voor een no-nonsense aanpak: en duidelijk en praktisch antwoord op uw arbeidsrechtelijke vraag, zodat u er vervolgens onmiddellijk mee aan de slag kan. Hierbij durven we onze verantwoordelijkheid te nemen en de arbeidsrechtelijke knoop door te hakken. We geven glashelder aan of een zaak al dan niet een kans op slagen heeft. De vaste bedoeling is preventief te werken om de vele arbeidsrechtelijke valkuilen en mogelijke procedures te vermijden. Tijdig advies inwinnen is dan ook cruciaal om problemen te vermijden in het arbeidsrecht. Maar als het moet verdedigen we u met hart en ziel voor de arbeidsrechtbank, staan we u bij tijdens onderzoeken van inspectiediensten en voeren we onderhandelingen op elk niveau.

arbeidsrecht

Contacteer ons nu voor:

  • Personeelsbeheer – We staan u bij met de implementatie van alle arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke verplichtingen, waaronder het opstellen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen op maat, alsook beleidslijnen (o.a. wagens, mobilitieit, fiets, telewerk, privacy, social media, social compliance, ethics of klokkenluidersrichtsnoeren (whistleblower)), en het naleven van verplichtingen inzake arbeidstijd, overloon, sociale zekerheidsbijdragen, optimale verloning, onkostenvergoedingen, arbeidsveiligheid, pesten, discriminatie, arbeidsongevallen, absenteïsme en ziekte, groepsverzekering, pensioen, outplacement, enz.
  • Ontslagprocedures – We staan klaar om u bij te staan in ontslagprocedures (o.a. dringende reden, beschermde werknemers, collectief ontslag, sluiting en gerechtelijke reorganisaties), zelfs nog voordat de definitieve beslissing wordt genomen. Soms vermijdt u middels een kort gesprek met ons vroeg in de procedure vele latere uitdagingen.
  • Sociaal strafrecht en sociale inspectie – We staan u bij indien u een onderzoek door de sociale inspectie ondergaat, en verdedigen u in dossiers van sociaal strafrecht.
  • Overnames en herstructureringen – Wijzingen binnen uw bedrijf of de overname ervan brengen vele uitdagingen teweeg, zoals de toepassing van Cao 32bis. Wij adviseren bij de praktische toepassing van de arbeidsrechtelijke principes en voeren een social due diligence uit om mogelijke risico’s in kaart te brengen.
  • Collectief arbeidsrecht – Wij adviseren u bij de implementatie van collectieve voorwaarden uit CAO’s, de organisatie van sociale verkiezingen of een ondernemingsraad, alsook bij stakingen. Wij bekijken samen met u of het juiste paritair comité wordt toegepast, en staan u bij in de betwisting ervan.
  • Werken met derden – Wij onderzoeken de manier van tewerkstelling van personeel van derden of samenwerken met zelfstandigen zodat de regels inzake schijnzelfstandigheid, uitzendarbeid en verboden terbeschikkingstelling en grensoverschrijdende tewerkstelling (o.a. detachering, expatriates, salary split) worden nageleefd.