Boots on the ground
Team
agio legal logotype white

André Caeymaex

Counsel Agio Legal

André legt zich toe op het vastgoedrecht met inbegrip van het bouwrecht, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk. Zijn expertise wordt gevoed door een meer dan 35 jarige loopbaan als advocaat aan de Antwerpse balie. Zijn rechtenstudies combineerde André met een bachelor in Toegepaste Economische Wetenschappen (TW) waardoor het economisch recht zijn interesse wegdraagt. Naast advocaat is André eveneens plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen. Hij kent dan ook de noden eigen aan het economisch leven en werkt steeds oplossingsgericht. Tenslotte zetelt André eveneens als arbiter en als voorzitter in de beroepskamer van het Beroepsinstituut Vastgoedmakelaars.