Boots on the ground

Chemie

Chemie

Mede dankzij de nabijgelegen haven van Antwerpen, zijn 13 van de 20 grootste petrochemische bedrijven ter wereld gevestigd in België. Wij beschikken over aanzienlijke ervaring om bedrijven te adviseren die actief zijn in een divers spectrum van activiteiten binnen deze sterk evoluerende en gereguleerde sector. Met een pragmatische aanpak ontwikkelt Agio Legal juridische strategieën voor internationale en nationale cliënten. Wij begeleiden cliënten met fusies en overnames in deze sector. Daarnaast zijn de arbeidsrelaties bijzonder complex door de vele sectorale en ondernemings- cao’s en gebruiken, waardoor we u door jarenlange ervaring moeiteloos kunnen gidsen. Tevens zijn we vertrouwd met de gevaren van detachering, verboden terbeschikkingstelling en CAO 32 bis in deze sector. Onze expertise omvat ook alle mogelijke ingewikkelde transacties en contracten tussen bedrijven (o.a. overnames, samenwerkingsovereenkomsten, R&D overeenkomsten, octrooilicenties, enz.), regelgevend advies en administratief recht, alsook milieurecht met aandacht voor bodemverontreiniging, afvalproblematiek en vergunningsaanvragen. We behandelen tevens milieurechtaspecten binnen fusies en overnames, naast het opstellen van sectorspecifieke contracten en het faciliteren van projectfinanciering. Onze vaardigheden omvatten ook geschillenbeslechting, evenals advies op het gebied van verzekering en aansprakelijkheid, waardoor we onze cliënten op diverse juridische vlakken uitgebreid kunnen ondersteunen.

Maatwerk voor een snel evoluerende sector

We zijn experts, maar we houden het graag eenvoudig.
Onze sectorspecifieke teams bieden gespecialiseerd, weldoordacht en onderbouwd advies. Onze experten werken aan al onze deals en cases en staan daarbij continu in overleg met u. We zoeken altijd naar een pragmatische oplossing voor uw probleem, in duidelijke taal en zelfs als dit betekent dat we een buitengewone inspanning moeten leveren.