Boots on the ground
agio finance logotype white

Financiële Due Diligence

Financiële due diligence ter voorbereiding van een bedrijfsovername is specialistenwerk.

Wilt u een bedrijf overnemen, verkopen, een samenwerking opstarten en/of een onderneming overdragen? Een grote gebeurtenis vraagt steeds om maatwerk. Vanuit onze expertise kunnen wij bij een bedrijfsovername zowel koper en verkoper als overnemer en overdrager begeleiden. Agio staat u bij met deskundig advies voor financiële due diligence op alle vlakken.

Contacteer ons nu voor:

Een grondige bedrijfsanalyse …

De financiële due diligence voorafgaand aan een bedrijfsovername vereist expertise. Ter voorbereiding van een bedrijfsovername lichten onze financiële experts de betreffende onderneming grondig door. Deze analyse is niet alleen relevant voor de koper (buyer due diligence), maar ook voor de verkoper (vendor due diligence).  Het uiteindelijke verslag:

  • versterkt de onderhandelingspositie
  • verhoogt de kennis van het voorwerp van nazicht
  • verhoogt het beeld van professionaliteit bij de tegenpartij

… met het oog op een optimale transactie

Onze financiële experts doen niet alleen aan nazicht, maar denken eveneens na over de optimale structuur van de transactie. We houden hierbij rekening met de lokale, Europese en internationale wetgeving. Een belangrijke nadruk ligt op de optimalisatie van de transactiekosten, zowel van de directe als de indirecte belastingen.

Dankzij onze financiële en sectoriële ervaring kunnen wij u bovendien actief adviseren over het rendement, de waarde en/of de terugbetalingscapactiteit van een investering (bij een overname of project). Kortom, voor alle vormen van financiële due diligence kunt u terecht bij Agio.