Boots on the ground

Energie & nutsvoorzieningen

Energie & nutsvoorzieningen

We bieden onze cliënten vooruitstrevende oplossingen in de sterk evoluerende en gereguleerde energiesector.  Wij hebben een ruimte ervaring in het begeleiden van de meest complexe en uitdagende projecten gedurende de volledige levenscyclus van energie, exploratie en exploitatie tot energie-infrastructuur (zonnepanelen, windturbines, warmtekrachtkoppelingen, koude-warmte-opslag, hoogspanningslijnen, enz.) & smart grids, en van productie tot levering van nutsvoorzieningen.  Agio Legal is gespecialiseerd in de juridische aspecten van energietransitie die een essentiële rol spelen binnen het ESG-spectrum.  We bieden een breed scala aan diensten aan zowel internationale als nationale cliënten, waaronder overheidsinstellingen, projectontwikkelaars, energieproducenten, traders, consumenten, netbeheerders, financiële instellingen, brancheorganisaties en innovatieve kmo’s. De expertise van Agio Legal omvat o.a. marktregulering, projectontwikkeling (waaronder bijstand bij de screening van het projectgebied, begeleiding bij en tijdens de omgevingsvergunningaanvraag, de weerlegging van bezwaren en bespreken van adviezen), de redactie van allerhande gelieerde overeenkomsten (vb. erfpachtrecht, opstalrecht, erfdienstbaarheden, recht van wiekoverdraai, enz.), fusies en overnames, arbeidsrechtelijk advies, evenals geschillenbeslechting via bestuursrechtelijke procedures en rechtscolleges, burgerlijke en strafrechtelijke procedures en arbitrage.

De energietransitie mee mogelijk maken

We zijn experts, maar we houden het graag eenvoudig.
Onze sectorspecifieke teams bieden gespecialiseerd, weldoordacht en onderbouwd advies. Onze experten werken aan al onze deals en cases en staan daarbij continu in overleg met u. We zoeken altijd naar een pragmatische oplossing voor uw probleem, in duidelijke taal en zelfs als dit betekent dat we een buitengewone inspanning moeten leveren.