Boots on the ground
agio finance logotype white

Fiscaliteit

Zorg ervoor dat fiscaliteit geen struikelsteen is met deskundig advies.

Veel acties die u als rechtspersoon of natuurlijk persoon onderneemt, hebben een wettelijke en fiscale kant. Of het nu gaat om directe of indirecte belastingen, in een nationale of internationale context, u kunt rekenen op onze fiscalisten voor bijstand en advies. Fiscaliteit hoort er nu eenmaal bij, wij geven u graag het juiste advies.

Onze belastingadviseurs maken een uitgebreide juridische analyse van uw dossier en zoeken naar de beste oplossing. Ons doel? Uw rechten beschermen en uw risico’s beperken.

U vraagt, wij draaien

Gewone belastingen op winsten, roerende voorheffing, milieutaksen, schenkingsrechten, erfrechten … Fiscaliteit is een zeer complexe materie geworden. Vragen die bij u kunnen rijzen zijn bijvoorbeeld:

  • Ben ik de federale of Vlaamse overheid belasting verschuldigd bij een fusie, splitsing, omzetting of vereffening?
  • Als ik mijn aandelen aan mijn kinderen geef, moet ik dan schenkingsbelasting betalen?
  • Moet ik belasting betalen bij overdracht van vermogen van de ene vzw naar de andere?

 

Vertrouw op de expert in fiscaliteit

Fiscaliteit evolueert en wordt er niet eenvoudiger op. Twijfelt u over zaken of staan er grote veranderingen op stapel? Laat u dan bijstaan door onze ervaren fiscalisten. In samenspraak met u kunnen wij ook een beroep doen op externe vakspecialisten.

Contacteer ons nu