Boots on the ground
Team
agio legal logotype white

Ive Van Giel

Partner Agio Legal

Ive Van Giel is advocaat sinds 2004 en vervoegde in 2021 als advocaat-vennoot de rangen van Agio Legal. Hij is expert inzake vastgoedontwikkeling, vastgoedtransacties en litige, met een focus op publiek en bestuursrecht in de meest ruime zin.

Ive begeleidt de projecten van vastgoedontwikkelaars, KMO’s, investeerders, publieke overheden (o.a. steden en gemeenten, provincies en het Vlaamse Gewest), non-profit en particulieren van A tot Z.

Hij heeft ruim 18 jaar ervaring in (inter)nationale advocatenkantoren in het begeleiden van de meest complexe en uitdagende projecten in alle sectoren: (gemengde) stadsontwikkelingsprojecten, infrastructuurprojecten van (boven)lokaal niveau, residentieel, verkavelingen, KMO-ontwikkelingen, hernieuwbare energie (windturbines, zonnepanelen, enz.), kleinhandel, logistiek, vrije tijd, hotels, zorg, industrieel, enz.

Binnen het Agio-team strekt zijn specialisatie zich uit tot alle aspecten van het publiek en bestuursrecht: omgevingsrecht (o.a. stedenbouw, milieu, omgevingsvergunningen, ruimtelijke planning, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving), onteigeningsrecht, overheidsaansprakelijkheid, overheidscontracten, publiek-private samenwerking, domeinrecht, concessies, overheidsopdrachten, energierecht, enz.

Ive heeft gewerkt op talloze complexe vastgoedtransacties, met oog voor de privaatrechtelijke, publiekrechtelijke (besluitvorming, mededinging, overheidsopdrachtenregelgeving, enz.) en eveneens fiscale consequenties (BTW, enz.).

Eveneens adviseert hij gemeenten in het kader van o.a. de toepassing van het Decreet Lokaal Bestuur op gemeenten, autonome overheidsbedrijven, gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm, enz.

Ive adviseert eveneens over PPS-overeenkomsten en heeft ook ervaring bij het voeren van procedures (administratief toezicht – Raad van State – enz.) in het kader van overheidsopdrachten. Hij heeft dan ook een bijzonder ruim beeld van alle mogelijke aspecten die relevant zijn voor de Gemeente in het kader van haar beleid en de implementering ervan, voor wat betreft de thema’s die aan bod komen in de percelen waaraan wordt deelgenomen.

Zijn benadering is oplossingsgericht en pragmatisch, met oog voor de diversiteit en complexiteit van de belangen, waarbij hij steeds tracht om het voeren van procedures te vermijden. In het geval van een betwisting, beschikt Ive over alle competenties om uw belangen te verdedigen voor de diverse administratieve overheden, alsook de administratieve en judiciële rechtbanken (o.a. Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, Grondwettelijk Hof), Europese, burgerlijke, strafrechtelijke en ondernemingsrechtbanken).

Ive maakt deel uit van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en wordt frequent gevraagd als spreker.

Hij is sinds 2017 aangesteld door de Minister van Omgeving als deskundige Ruimte binnen de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie en is tevens houder van het getuigschrift van cassatieadvocaat in strafzaken.

Ive wordt vermeld als “key lawyer” in Legal 500 EMEA 2021 onder Tier 3 (Environment), waarbij zijn cliënten zijn “no nonsense approach” bijzonder waarderen en wijzen op de ruime kennis van milieuregelgeving, alsook de professionele aanpak met snelle en heldere communicatie. Zijn werk wordt tevens vermeld als “work highlight” van zijn voormalig kantoor in Chambers Europe 2021 onder Band 4 (Real Estate). Legal 500 en Chambers zijn de meest gerenommeerde juridische gidsen ter wereld voor advocaten en advocatenkantoren.

Diploma’s en opleidingen

 • Getuigschrift cassatieadvocaat in strafzaken
 • Licentiaat in de rechten, Universiteit Antwerpen (met grote onderscheiding)
 • Kandidaat in de rechten, Universiteit Antwerpen

Werkervaring

 • 2021: Advocaat-Vennoot bij Agio Legal (voorheen Ligé Advocaten)
 • 2017 – 2021: Advocaat bij PwC Legal
 • 2005 – 2017: Advocaat bij DLA Piper
 • 2004 – 2005: Advocaat bij Goossens Sebreghts Jacqmain

Talenkennis

 • Moedertaal: Nederlands
 • Vloeiend in Engels en Frans

Conferenties en seminaries

 • Spreker en auteur op de studiedag 20 jaar TBO op 8 november 2022
 • Deelname “Colloquium Onteigenen in Vlaanderen na het onteigeningsdecreet” op 22 oktober 2021
 • Deelname “Webinar: Vergunning van windturbines in het Vlaamse Gewest” op 4 mei 2021
 • Presentatie “Spanningsveld Versnelde en Kwalitatieve Gebiedsontwikkeling & Fiscaliteit” op 19 november 2020 (Spryg Real Estate Academy)
 • Presentaties “BTW op verhuur onroerende goederen – contractuele consequenties” (PwC/PwC Legal seminaries voor publieke overheden) (2019)
 • Frequente spreker over bestuursrechtelijke topics voor o.m. Kluwer, Larcier, Intersentia, Confocus, notariële studiekring Kempen en Limburg en Confederatie Bouw, SPRYG Real Estate Academy

Publicaties

 • Zie uitgebreide publicatielijst met meer dan 30 relevante publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en standaardwerken (https://agio.legal/nl/publicaties)

Bijkomende informatie

 • Lid van de balie van de provincie Antwerpen sedert 2004
 • Voorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de Gemeente Rijkevorsel sedert 2014 (waarin tevens de milieuraad is geïntegreerd)
 • Deskundige ruimtelijke ordening binnen de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie(GOVC) sedert 2017