Boots on the ground
agio legal logotype white

Fiscaal recht

Belastingen hebben vaak een aanzienlijke impact op de winstgevendheid van bedrijven en het rendement van investeringen. Het is dan ook van cruciaal belang om voor elke voorgenomen transactie een duidelijk en allesomvattend zicht te krijgen op de fiscale gevolgen ervan.
Niet meer belasting betalen dan wettelijk nodig is, dat wil toch iedereen? Bij Agio Legal gaan wij voor een praktische, deskundige en betaalbare aanpak om het maximale te halen uit uw fiscale situatie.

Fiscaal advies  – Ons team van ervaren advocaten biedt aan particulieren en ondernemingen een globale en proactieve dienstverlening, met deskundig maar ook begrijpbaar fiscaal advies op het vlak van onder meer personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, lokale belastingen, registratierechten, enz. Onze advocaten verlenen daarnaast (proactief) fiscaal advies bij de uitbouw van uw onderneming en de planning van uw vermogen, ook in het kader van successieplanning.

Fiscale controles en procedures – Ook wanneer u een geschil heeft met de fiscus, staat Agio Legal u deskundig bij. Onze ervaren advocaten verlenen u bijstand in zowel administratieve als gerechtelijke procedures. Waar mogelijk, trachten wij procedures te vermijden of deze in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen, via het aanvragen van voorafgaande beslissingen (zgn. rulings), onderhandelingen, fiscale bemiddeling, minnelijke schikking, enz. We adviseren u ook bij fiscale regularisatie en het repatriëren van in het buitenland aangehouden vermogen.

 

 

Gender stereotype Female leadership in a small business meeting