Themadag 20 Jaar ‘Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed’

Onze expert omgevingsrecht Ive Van Giel zal op 8 november 2022 spreken over de vervalregeling inzake de omgevingsvergunning. Is de spreekwoordelijke “spade in de grond” binnen twee jaar na vergunningverlening voldoende om het verval van de vergunning te stuiten?Ive geeft een actuele stand van zaken vanuit de rechtspraak en toetst deze aan concrete projecten (m.b.t. stedenbouwkundige handelingen (met inbegrip van functiewijzigingen), ingedeelde inrichtingen of activiteiten, verkavelen van gronden, kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen,…). Ook komen voorbeelden uit andere jurisdicties aan bod. Finaal wordt de vraag beantwoord of deze vervalregeling (zoals de decreetgever stelt) “haar deugdelijkheid heeft bewezen” dan wel of deze… haar vervaldatum heeft overschreden…

 

Deze sessie (11u30-13u) kadert in de “jubileumstudiedag” (met keuze van sessies) voor de 20ste verjaardag van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, waarvan Ive als lid van de redactieraad coördinator omgevingsrecht is. Deze studiedag vindt plaats in Salons Van Edel te Antwerpen (Terbekehof 13).

 

Meer informatie over inschrijving en het volledig dagprogramma kan hier worden geraadpleegd.

Onze specialisten ter zake