Boots on the ground
agio legal logotype white

Bemiddeling

Een conflict oplossen betekent niet per se naar de rechter stappen. Wanneer de communicatie tussen twee of meer mensen moeilijk verloopt of zelfs verbroken wordt, kan het raadzaam zijn om bemiddeling te proberen om de dialoog te herstellen en een lange en dure procedure te vermijden.

De bemiddelaar is een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde partij wiens missie het is om de partijen te helpen een overeenkomst te vinden die rekening houdt met hun behoeften en belangen, die hun relatie verbetert (of op zijn minst niet verslechtert), die duurzaam is, die voldoet aan de regels van de openbare orde en die ook de mensen respecteert die de gevolgen van deze overeenkomst zullen moeten dragen. Bemiddeling heeft het voordeel dat het vertrouwelijk en vrijwillig is. De partijen en de bemiddelaar kunnen de bemiddeling op elk moment beëindigen. Bemiddelingen leiden in 70% van de gevallen tot een overeenkomst.

Mediation

Voor het oplossen van conflicten of geschillen zijn geen harde rechtszaken nodig. Kiezen voor bemiddeling om de relatie te herstellen en een minnelijke oplossing mogelijk te maken kan inderdaad de juiste uitweg zijn.

De bemiddelaar speelt hierbij een cruciale rol. Het gaat immers om een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde partij die als doel heeft de betwistende partijen bij te staan en te begeleiden bij het vinden van een minnelijke, rechtvaardige en duurzame oplossing waarbij op de meest evenwichtige manier rekening wordt gehouden met alle belangen en argumenten van de partijen. De toegevoegde waarde van de bemiddeling heeft niet alleen betrekking op de begeleiding en bijstand door de bemiddelaar, maar ook op het vrijwillige en vertrouwelijke karakter ervan. Het stelt de partijen ook in staat om een gezonde geest te hebben vanuit een juridisch oogpunt, aangezien de bemiddelaar ook de garantie is dat de oplossing de grenzen van het recht zal respecteren en zal voldoen aan de regels van de openbare orde. Bemiddeling heeft een hoog slagingspercentage, aangezien 70% van de zaken die aan bemiddeling worden onderworpen succesvol zijn.

Om geaccrediteerd te worden, moet de mediator met succes een intensief en rigoureus wettelijk trainingsprogramma doorlopen dat zich niet alleen richt op harde vaardigheden, maar ook op de meest uiteenlopende zachte vaardigheden die cruciaal zijn om een succesvolle mediator te worden. De mediator moet ook voortdurend bijscholing volgen om de accreditatie te behouden en moet voldoen aan een strikte Ethische Code.

Tom Toremans stelt zijn jarenlange ervaring als doorwinterde litigator ten dienste van partijen die via bemiddeling tot een minnelijke oplossing van hun geschil te komen. Hij wordt ook geregeld door rechtbanken als gerechtelijk bemiddelaar aangesteld.