Boots on the ground
agio legal logotype white

IP, IT & Privacy

Privacybescherming, intellectuele eigendom, datalekken en gegevensbeschermingsinstanties: met onze hulp hoeft u er niet van wakker te liggen.

Innovatie, digitalisering en nieuwe technologieën zijn de drijvende krachten achter onze moderne economie en brengen grootste veranderingen teweeg in onze samenleving. Vaak zijn deze veranderingen dermate vernieuwend, dat het recht nog geen eenduidig antwoord kent op de uitdagingen die zij stellen voor de gegevens- en privacybescherming.

Wij nemen de tijd om uw idee te begrijpen en de juridische risico’s te benoemen. Wij zoeken creatief naar oplossingen die uw ideeën beschermen, uw samenwerkingen structureren en uw product helpen commercialiseren. Hierbij hebben wij tevens oog voor alle relevante aspecten inzake privacybescherming en gegevensbescherming.

Privacybescherming - Agio Legal

Contacteer ons nu voor:

  • Intellectuele eigendom – Wij zorgen ervoor dat uw ideeën binnen de wettelijke grenzen de best mogelijke bescherming krijgen door registraties van bijvoorbeeld octrooien, handelsmerken, handelsnamen, ontwerpen, databases, en soortgelijken. Wij assisteren u bij de exploitatie van deze ideeën door te zorgen voor degelijke overeenkomsten die uw auteursrecht of geregistreerde intellectuele eigendom beschermen (inclusief licentieovereenkomsten, samenwerkingen, algemene voorwaarden, en andere (complexe) overeenkomsten). Wij treden op bij inbreuken op uw intellectuele eigendom en adviseren u over de toepasselijke fiscale gunstregimes.
  • Technologie – Wij bieden een multidisciplinaire aanpak, waarbij wij u bijstaan bij juridische vraagstukken die zich stellen bij het implementeren van innoverende technologieën (zoals kunstmatige intelligentie, Internet of Things (IoT), digitale infrastructuur, virtual and augmented reality (VR & AR), gaming, esports, blockchain, big data, en andere) stellen. Wij adviseren over de (vaak nieuwe) regelgeving voor de digitale economie, inclusief privacybescherming, AI, cyberveiligheid en data. Ook bereiden we (complexe) IT-overeenkomsten op, zoals inzake licenties, onderhoud, consultancy, Software-as-a-Service (SaaS), Platforms-as-a-Service (PaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS), outsourcing, procurement, cloud computing, ontwikkeling en soortgelijken. En we bieden expertise in het telecomrecht, zowel bij de aanvang van elektronische communicatiediensten of -netwerken, en het naleven van de complexe regels die hierop van toepassing zijn.
  • Fintech – Wij combineren onze expertise inzake nieuwe technologieën met onze kennis van het financieel recht om advies te bieden over regelgevende vraagstukken die van belang zijn voor uw product (zoals regelgeving inzake betalingsdiensten, MiFID, kredietrecht, bancair recht, financieel consumentenrecht, regulering van virtuele valuta (crypto)).
  • Privacybescherming – Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of beter gekend als GDPR), is privacybescherming niet meer uit onze wereld te denken. Elke onderneming verwerkt op de een of andere manier persoonsgegevens, zowel van personeel, klanten, leden, leveranciers, websitebezoekers en anderen. Wij bieden u deskundig advies in alle aspecten van gegevensbescherming, van het opstellen van alle nodige documentatie (zoals een privacybeleid, cookiebeleid, verwerkingsovereenkomsten, interne policies en anderen) tot vraagstukken over de manier van gegevensverwerking. Wij assisteren u bij verzoeken van betrokkenen, het melden van gegevenslekken of onderzoeken van de Gegevensbeschermingsautoriteit