Boots on the ground
agio legal logotype white

Omgevingsrecht en vastgoed-ontwikkeling

Agio biedt een verregaande expertise in het omgevingsrecht en vastgoedontwikkeling in de drie Gewesten.

Zoekt u een expert in omgevingsrecht? U kan bij ons terecht voor o.a. advies en begeleiding in het kader van omgevingsvergunningsprocedure, ruimtelijke planning, handhaving, vastgoedontwikkeling en vastgoedtransacties.

Wij bieden bijstand en begeleiding bij administratieve beroepen bij de Deputatie, omgevingsvergunningscommissies, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State, alsook in hieraan gelieerde bestuursrechtelijke, burgerrechtelijke, strafrechtelijke en andere procedures.

Omgevingsrecht - environmental law

Contacteer ons nu voor:

  • Omgevingsvergunningen – advies en bijstand bij omgevingsvergunningsaanvragen in alle stappen van de procedure (aanvraag, openbaar onderzoek,  beroepsprocedure, Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State). Agio Legal heeft een verregaande kennis aangaande stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden, ingedeelde inrichtingen, milieueffectenrapportages, passende beoordelingen/verscherpte natuurtoets, erfgoed, natuur, enz.
  • Ruimtelijke planning: advies en bijstand in het kader van planningsinstrumenten (ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen) en daarbij horende procedures, schorsings- en vernietigingsprocedures bij de Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen.
  • Handhaving: advies en bijstand in burgerlijke en strafrechtelijke procedures met betrekking tot stedenbouw- en milieumisdrijven, bestuurlijke maatregelen,  herstelmaatregelen.
  • Litige – Wij staan u bij in alle procedures: bestuursrechtelijke procedures en rechtscolleges, burgerlijk en strafrechtelijke procedures (o.a. Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State,  Grondwettelijk Hof, Europese rechtscolleges, enz.).
  • Vastgoedontwikkeling en vastgoedtransacties – bijstand bij alle juridische aspecten verbonden aan vastgoedontwikkeling en vastgoedtransacties (due diligence,…) in alle sectoren.