Boots on the ground
Team
agio legal logotype white
Agio Portret 2

Charlotte Persoons

Senior Associate Agio Legal

Charlotte Persoons is advocaat sinds 2019 en begon haar carrière bij een advocatenkantoor in Mechelen, onder meer gespecialiseerd in overheidsopdrachten. In 2024 vervoegde zij Agio Legal. Zij is gespecialiseerd in onder meer overheidsopdrachten, PPS, omgevingsrecht, onteigeningsrecht, concessies, samenwerking en verzelfstandiging op lokaal vlak, gemeenterecht, OCMW-recht en ambtenarenrecht.

Naast adviesverlening inzake voormelde materies voert Charlotte ook procedures voor alle hoven en rechtbanken, Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Grondwettelijk Hof. Tevens stelt zij bezwaarschriften en / of beroepsschriften op in het kader van administratieve procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen. Eveneens staat zij ondernemingen, overheden en particulieren bij tijdens plaatsingsprocedures van overheidsopdrachten/ concessies/ marktraadplegingen, bij de aanvraag van omgevingsvergunningen en tijdens onderhandelingen.

Charlotte Persoons studeerde in 2019 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens deze opleiding verdiepte ze zich in het internationaal en Europees recht en het publiek en bestuursrecht. Tijdens haar studies verleende ze juridisch advies aan startende ondernemingen in het kader van “IusStart”.