Boots on the ground
Team
agio legal logotype white

Tjörven Masil

Associate Agio Legal

Tjörven Masil is stagiair-advocaat vanaf 1 september 2021 en vervoegde op 1 mei 2021 de rangen van Agio Legal (Ligé Advocaten) onder studentencontract.

Binnen het Agio-team strekt zijn specialisatie zich uit tot alle aspecten van het publiek en administratief recht: omgevingsrecht (o.a. stedenbouw, milieu, omgevingsvergunningen, ruimtelijke planning, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving), decreet lokaal bestuur, Gemeentelijke Administratieve Sancties, onteigeningsrecht, overheidsaansprakelijkheid, overheidscontracten, publiek-private samenwerking, domeinrecht, concessies, overheidsopdrachten, energierecht,…

Hij adviseert en begeleidt ondernemingen, overheden en particulieren bij verschillende procedures betreffende publiek en administratief recht, bij zowel bij openbare procedures of aanvraagprocedures, als bij beroepsprocedures sensu lato.

Diploma’s en opleidingen

  • Master in de rechten, Katholieke Universiteit Leuven
  • Bachelor in de rechten, Katholieke Universiteit Leuven KULAK

Conferenties en seminaries

  • Deelname “Colloquium Onteigenen in Vlaanderen na het onteigeningsdecreet” op 22 oktober 2021;
  • Deelname “Colloquium Klimaatregelen en vergoedingsmodaliteiten” op 21 oktober 2022;

Werkervaring

  • Mei 2021: Advocaat-stagiair bij Agio Legal (voorheen Ligé Advocaten). Op de lijst van stagiairs vanaf 1 september 2021.

Talenkennis

  • Moedertaal: Nederlands
  • Vloeiend in Engels en Frans

Publicaties

  • VAN GIEL, I. en T. MASIL, “Heeft de vervalregeling inzake de omgevingsvergunning haar vervaldatum overschreden?”, TBO 2022, afl. 4, 237-250.

Bijkomende informatie

  • Lid van de balie van de provincie Antwerpen

•             Moderator op de 8e en 9e editie van “Parlons ensemble d’Europe/ Europa: daar praten we samen over” van het Ministerie van Buitenlandse Zake