Boots on the ground
Team
agio legal logotype white

Samuel Van Reeth

Associate Agio Legal

Samuel Van Reeth startte als paralegal in januari 2022 bij Agio legal. In juli 2022 studeerde hij af aan de Universiteit Antwerpen en is sindsdien werkzaam als advocaat bij Agio Legal.

Binnen Agio Legal concentreert hij zich op vastgoedontwikkeling waarbij de aspecten van zowel het publiek als het privaat bouwrecht aan bod komen. Het gaat daarbij onder meer over omgevingsrecht, onteigeningsrecht, overheidsaansprakelijkheid, overheidsopdrachten, PPS, enz. Gelet op zijn uitgebreide masterthesis is Samuel thuis in de specifieke materie van (gebruiksrechten op) het publiek domein.

Hij adviseert en begeleidt ondernemingen, overheden en particulieren bij het opstellen van contracten, onderhandelingen, het voeren van procedures, enz.            

Diploma’s en opleidingen

  • Master in de rechten, Universiteit Antwerpen
  • Schakelprogramma rechten, Universiteit Antwerpen
  • Bachelor rechtspraktijk, PXL Hogeschool Hasselt

Werkervaring

  • Januari 2022: Advocaat-stagiair bij Agio Legal (voorheen Ligé Advocaten). Formeel vanaf 1 september 2022.

Talenkennis

  • Nederlands: Moedertaal
  • Engels: Goed
  • Frans: Voldoende

Bijkomende informatie

  • Lid van de balie van de provincie Antwerpen