Boots on the ground
Cases
agio case logo wegroup

“De uitbreiding van onze scale-up verloopt moeizaam en we komen in de problemen met schuldeisers”

WIE IS DE KLANT?

WeGroup is een scale up en is actief in de softwarebranche. Het werkt sinds 2017 aan een technologieplatform dat verzekeringsmakelaars een digitale tool biedt die het verkoopproces van verzekeringspolissen efficiënter maakt. WeGroup heeft veel internationaal potentieel. Op basis van een groeiplan voor 2020 heeft het bedrijf dan ook een eerste financiering kunnen krijgen van enkele professionele durfkapitaalfondsen, met het oog op internationale expansie.

 

WAT WAS DE UITDAGING VOOR DE KLANT?

Als jong bedrijf heeft WeGroup veel tegenslagen gekend als gevolg van de uitbraak van de Covid-19 pandemie. De pandemie kwam op een bijzonder ongelukkig moment en vertraagde de groei van WeGroup enorm.

De verkoop van het platform vereist (fysieke) bezoeken aan verzekeringsmakelaars. Als gevolg van de door de overheid opgelegde beperkte (fysieke) contacten en het langdurig sluiten van de grenzen, vertraagde de groei op de Belgische markt en kon er geen uitbreiding worden gezocht in de buurlanden.

 

WELKE OPLOSSING HEBBEN WE GEBRACHT VOOR DE KLANT?

Om de continuïteit te herstellen werd de gerechtelijke reorganisatieprocedure (GVS) aangevraagd en geopend, met als doel een collectief akkoord te bereiken met de schuldeisers.

Het reorganisatieplan werd goedgekeurd door een overweldigende meerderheid van de schuldeisers. De uiteindelijke homologatie door de rechtbank ging echter niet door omdat één (kleine) schuldeiser die per abuis niet door WeGroup was opgenomen in de lijst van schuldeisers, en dus ook niet was aangemeld, zich in de procedure mengde. Agio Legal slaagde erin om de rechtbank, door middel van een hoger beroep tegen deze homologatieweigering, ervan te overtuigen dat formalisme niet opweegt tegen alle in het geding zijnde belangen en dat schade aan de belangen van deze ene kleine schuldeiser moest worden aangetoond.