Boots on the ground
Team
agio legal logotype white
Business person walking in a urban building

Kathleen Abspoel

Associate Agio Legal

Kathleen studeerde in juli 2021 af als master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen en volgde aansluitend een masteropleiding in Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit Maastricht.

Na een geslaagde periode als paralegal bij Agio Legal Antwerpen, maakt ze sinds september 2022 deel uit van de Antwerpse Balie en vervoegde ze de rangen van dit kantoor. Zij legt zich voornamelijk toe op het insolventierecht en faillissementsbeheer.

Diploma’s en opleidingen
• Master in de forensica, criminologie en rechtspleging, Universiteit Maastricht
• Master in de rechten, Universiteit Antwerpen
• Bachelor in de rechten, Universiteit Antwerpen

Werkervaring
• December 2021: Advocaat-stagiair bij Agio Legal (voorheen Ligé Advocaten). Formeel vanaf 1 september 2022.

Talenkennis
• Nederlands: Moedertaal
• Engels: Goed
• Frans: Voldoende

Bijkomende informatie
• Lid van de balie van de provincie Antwerpen