Boots on the ground
Team
agio legal logotype white
Business person walking in a urban building

Lies De Mulder

Associate Agio Legal

Lies studeerde in 2022 af als Master in de Rechten (magna cum laude) aan de Universiteit Antwerpen. Ze maakt sinds september 2022 deel uit van de Balie van de Provincie Antwerpen, waarbij ze het team van Agio Legal vervoegde.
Gedurende haar studies specialiseerde zij zich in het ondernemingsrecht. Meer in het bijzonder ontwikkelde zij als aspirant-onderzoeker reeds een grote interesse voor het insolventierecht. Lies is ook vandaag nog academisch actief, als predoctoraal onderzoeker, verbonden aan de Universiteit Antwerpen.
Binnen Agio Legal legt ze zich voornamelijk toe op het insolventierecht, het vennootschapsrecht en het verbintenissenrecht.

Diploma’s en opleidingen
• Master in de rechten, Universiteit Antwerpen (magna cum laude)
• Bachelor in de rechten, Universiteit Antwerpen

Werkervaring
• September 2022: Advocaat-stagiair bij Agio Legal

Talenkennis
• Nederlands: moedertaal
• Engels en Frans: goed

Conferenties en seminaties
• Deelname “Studiedag: Het insolventierecht na de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn” op 8 september 2023;
• Deelname “Studiemiddag Eerlijke en vrije mededinging: wijsheid is maat” op 18 november 2021.

Publicaties
• DE MULDER, L. en VANMEENEN, M., “Blijven staatssteunregels buiten spel in een reorganisatieplan?, RDC-TBH 2022, afl. 6, 723-743.
• DE MULDER, L., “Actualiteit: Grondwettelijk Hof, 15/07/2021, nr. 110/2021”, RDC-TBH 2021, afl. 9, 2049.
• DE MULDER, L., “Actualiteit: Hof van Cassatie, 22/01/2021, C.20.0143.N”, RDC-TBH 2021, afl. 2, 249-250.

Bijkomende informatie
• Lid van de balie van de provincie Antwerpen
• Vrijwillig onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen binnen de onderzoeksgroep Onderneming & Recht
• Mede-coördinator van de actualiteitenrubriek betreffende insolventie van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht