Boots on the ground
Team
agio legal logotype white
Business person walking in a urban building

Margot Van Looy

Senior Associate Agio Legal

Margot is sinds 2015 verbonden aan de Antwerpse balie. Zij begon haar carrière bij Nardis advocaten waarna zij in september 2016 Agio vervoegde. Margot legt zich voornamelijk toe op litigation en begeleidt en adviseert zowel particulieren als ondernemingen bij diverse procedures voor de hoven en rechtbanken. Zij behandelt hoofdzakelijk dossiers in het strafrecht, het vennootschapsrecht en het Ondernemingsrecht met een bijzondere interesse in herstructureringen en het begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden (GRP, voorheen WCO). Margot beschikt over de nodige talenkennis om u te woord te staan in zowel het Nederlands, het Frans als het Engels

Opleiding

Margot Van Looy studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en spitste zich gedurende haar studies toe op het strafrecht. Haar masterproef ging over de bijstand van advocaten aan minderjarigen in strafzaken, getoetst aan de Rechten van de Mens.