Boots on the ground
agio legal logotype white

Vastgoed

Het Belgische en internationale vastgoed en omgevingsrecht is een bijzonder gespecialiseerde materie – van de beslissing om een site te ontwikkelen, tot de afhandeling van aansprakelijkheden tien jaar na de oplevering.  We zijn uw partner op elk ogenblik van dat proces, ook wat vastgoedtransacties, publiek en bestuursrecht betreft.

Projectontwikkeling – Als ontwikkelaar of medeontwikkelaar van een site loopt u erg veel risico in de precontractuele fase. Als juridische partner helpen we u om de juiste modaliteiten aan uw deals te hechten zodat u volop kunt ondernemen.

Bouwovereenkomsten – Verkoop op plan, verhuur, contractuele aansprakelijkheden van partners in het proces, vastgoed-vennootschappen, enz., al die juridische constructies vereisen een stevige contractuele basis.

Vastgoedtransacties  Vestiging, beëindiging en overdracht van zakelijke en andere rechten (verkoop, erfpacht, concessie, enz.), onderhandeling, redactie contracten, due diligence, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk.

Litige  In geval van betwistingen, staan wij u bij in alle administratieve en gerechtelijke procedures die verband houden met uw vastgoed (Deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, gewone rechtbanken, enz.)

 

Vastgoed- en omgevingsrecht

Contacteer ons nu voor:

  • Projectontwikkeling
  • Bouwovereenkomsten
  • Mede-eigendom
  • Vereniging van mede-eigenaar
  • Huur, koop, leasing, erfpacht, enz.
  • Zekerheden en hypotheken
  • Onteigeningsrecht
  • Publiek-private samenwerking