Mag je baas je e-mails controleren?

Mag je werkgever je e-mailverkeer controleren en lezen? In uitzonderlijke gevallen mag dat inderdaad. Volgens de socialistische vakbond BBTK zou ING België het e-mailverkeer van 2.000 werknemers hebben gescreend, maar de bank-verzekeraar ontkent dat.

Filip Tilleman, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht, werd door De Standaard gehoord naar de spelregels hieromtrent n.a.v. een klacht die werd neergelegd tegen ING België.

Filip Tilleman: “De regels hiervoor zijn vastgelegd in een nationale collectieve arbeidsovereenkomst, CAO 81, die geldt voor álle bedrijven. Als je werkgever je e-mailverkeer wil controleren, gebeurt dat onder de absolute voorwaarde dat het bedrijf daarover een duidelijk beleid heeft afgesproken en dat de werknemers daarover geïnformeerd zijn. Dat beleid moet ook aangeven voor welke doelen je werkgever je e- mailverkeer eventueel kan inkijken. De controle moet tenslotte proportioneel zijn.’

Als er geen duidelijk bedrijfsbeleid is omtrent e-mailverkeer kan je werkgever het e-mailverkeer niet controleren, ook niet naar wie je mailt. Sowieso kan het alleen voor geoorloofde doeleinden, bijvoorbeeld om te verhinderen dat iemand vertrouwelijke informatie lekt, om het IT-systeem beschermen of om illegale of lasterlijke feiten te voorkomen.

Voor je e-mailverkeer gecontroleerd kan worden, moet je werkgever eerst een soort van “foto” maken van het normale mailverkeer. Pas als op basis daarvan een zwaar vermoeden rijst dat er fundamentele afwijkingen zijn, dan kan je baas specifieker gaan kijken wat daar aan de hand is.

Privémails inkijken mag echter niet, zelfs niet als die via een professioneel kanaal verstuurd worden. Dan bedoel ik echt privéaangelegenheden, zoals een mail naar je kind of je partner.”

Lees het volledige artikel uit De Standaard hier.

Onze specialisten ter zake