Wat zegt de Wet Renault bij collectief ontslag?

Na een maand van stakingen bij Delhaize trekt de socialistische vakbond BBTK naar de rechter. BBTK zal bij het arbeidsauditoraat een strafklacht indienen tegen Delhaize en drie directieleden. De vakbond claimt dat de directie van de supermarktketen de wet-Renault, die de modaliteiten van een collectief ontslag bepaalt, moedwillig omzeilt.

Nog volgens de socialistische vakbond verzaakt de supermarktketen aan haar raadplegings- en informatieplicht én saboteerde de directie eerdere ondernemingsraden door de vakbondsleden te behandelen als terroristen en ze aan strenge veiligheidsprocedures te onderwerpen.

Filip Tilleman, advocaat gespecialiseerd in Arbeidsrecht werd geconsulteerd naar de rechtsgeldigheid hiervan:

“De wet-Renault bepaalt heel duidelijk wanneer de regels rond collectief ontslag gelden. Bij een bedrijf als Delhaize, met meer dan 300 werknemers, is dat pas wanneer in een periode van zestig dagen minstens 30 werknemers worden ontslagen. Als Delhaize die 280 ontslagen uitspreidt over een veel langere periode, dan is de wet-Renault simpelweg niet van toepassing. Je kan dat unfair vinden, maar de wetgever heeft ergens een lijn getrokken. En wie die grens respecteert, is wettelijk in orde.

Lees het hele artikel uit De Standaard hier.

Onze specialisten ter zake