Agio Legal bundelt de krachten met Tilleman Van Hoogenbemt

Met ingang van 18 mei voltrekt zich in de wereld van de advocatuur een belangrijke samenwerking. Twee vooraanstaande kantoren bundelen vanaf dan de krachten. Het gaat om Agio Legal en Tilleman Van Hoogenbemt.Agio Legal en Tilleman Van Hoogenbemt zijn in de juridische sector begrippen. Beide kantoren hebben een jarenlange expertise en zijn gespecialiseerd in hun vakgebieden. Voor Agio Legal ligt die specialisatie bovenal binnen het handelsrecht, Tilleman Van Hoogenbemt focust dan weer op arbeidsrecht. In de praktijk, echter, liggen die twee rechtsdomeinen vaak in elkaars verlengde. Om voortaan alle deskundigheid onder één dak te hebben, kiezen Agio Legal en Tilleman Van Hoogenbemt ervoor om de handen in elkaar te slaan. Vanaf 18 mei varen ze onder dezelfde vlag, weliswaar met behoud van hun eigenheid.Dat Agio Legal en Tilleman Van Hoogenbemt elkaar vinden, is niet verwonderlijk. Op vlak van bedrijfscultuur en handelswijze leunen beide kantoren heel erg dicht bij elkaar aan. Niet toevallig focust Tilleman Van Hoogenbemt al jaren op een doorgedreven persoonlijke aanpak en is de baseline van Agio Legal ‘A personal engagement’. Filip Tilleman (Tilleman Van Hoogenbemt): “De samenwerking met Agio Legal betekent een mijlpaal in de geschiedenis van Tilleman Van Hoogenbemt. Al sinds 1999 bestrijkt ons kantoor alle aspecten van het arbeidsrecht, maar de eigenheden van een juridisch vraagstuk beperken zich minder en minder tot één enkel rechtsdomein. Om elke zaak te kunnen bekijken vanuit een zo breed mogelijk perspectief, met alle specialisaties aan boord, zien we een meerwaarde in een samenwerking met Agio Legal. Nóg meer vakmanschap binnen een sterk uitgebreid team: we zijn ervan overtuigd dat de cliënt – en daar gaat het uiteindelijk om – daar wel bij zal varen.”Philippe Van den Broecke (Agio Legal): “De arbeidsmarkt staat roodgloeiend en dat vertaalt zich in een sterk stijgend aantal dossiers arbeidsrecht. Vaak zitten die dossiers – bijvoorbeeld in het geval van concurrentiebeding – op het raakvlak van arbeidsrecht en handelsrecht. We vinden het belangrijk om op al die rechtsdomeinen de beste specialisten terzake te kunnen aanbieden, vandaar de samenwerking met Tilleman Van Hoogenbemt. Tilleman Van Hoogenbemt is één van de meest gereputeerde kantoren in België op het vlak van arbeidsrecht, we zijn verheugd om zoveel knowhow te kunnen toevoegen aan onze bestaande competenties.”Over Agio Legal: Met vier vestigingen is Agio Legal een landelijke speler, die beschikt over een sterk team aan advocaten met specialisaties in onder meer ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en fiscaal recht. Over Tilleman Van Hoogenbemt: In 1999 richtten Filip Tilleman en Herman Van Hoogenbemt hun eigen kantoor op, met een specialisatie in arbeidsrecht.