Ons artikel in Etion’s Geëngageerd Ondernemen: De Chinese bril

AGIO Capital

China is in opkomst op het wereldtoneel en de Verenigde Staten en Europa merken dat. Maar hoe zien de Chinezen zichzelf? Met onze ‘boots on the ground’ en ons hechte team hebben we de ervaring om een antwoord op deze vraag te formuleren. En dat hebben we gedaan! Het resultaat van dit interview is te lezen in de laatste editie van Geëngageerd Ondernemen, een zakenmagazine van Etion.

China heeft de reputatie militair agressief te zijn. Toch maken de Chinezen zelf zich meer zorgen over de militaire macht van de Verenigde Staten, omdat hun eigen militaire bases minder zijn dan die van de VS en hoewel ze een wereldmacht worden genoemd, hebben ze nooit kolonies gehad of andere landen aangevallen.

Hoewel de situatie met Taiwan en Hongkong de afgelopen jaren is veranderd en er spanningen merkbaar zijn, lijkt het erop dat de VS in deze situatie een twijfelachtige positie heeft ingenomen. Hun steun aan Taiwan laat de Chinezen zien dat de VS niet betrouwbaar genoeg is om als bondgenoot te worden gezien.

Mensen in China, en in het verlengde daarvan Hongkong, zijn geïnteresseerd in hun eigen economische situatie. Met een jaarlijkse groei van 8% is deze situatie nog steeds veel beter dan in sommige andere landen. Ze willen economische controle over hun eigen leven, door bijvoorbeeld hun eigen huis te kopen (wat nu onmogelijk is voor jongeren in Hongkong). Dat zou een reden kunnen zijn voor de opstanden in 2019. Vastgoed is heel belangrijk voor de Chinezen, vandaar dat ze zo investeren in hun economische groei.

Corruptie in het bedrijfsleven en in de politiek is een groot probleem, daarom heeft Xi Jinping zich voortdurend ingespannen om corrupte bedrijven te minimaliseren en te straffen.Dit is een groot voordeel voor westerse bedrijven die naar China kijken, en het maakt dat de mensen veel vertrouwen hebben in hun regering. Als bedrijven naar China kijken, moeten ze nadenken of hun product relevant is en wie de concurrentie is. Dingen zijn de afgelopen decennia enorm veranderd en alles is tegenwoordig gemakkelijk verkrijgbaar in China.

Omdat China economisch en politiek is geëvolueerd, is hun manier van werken dat ook. De Chinezen ontwikkelen hun eigen producten, R&D gebeurt in China zelf. Waar China de reputatie had andere producten te kopiëren, hebben ze nu hun eigen kennis en kracht om hun eigen producten uit te vinden en te produceren. Dat is de reden waarom de kwestie rond intellectueel eigendom overal speelt: de Chinezen zelf hebben nu meer te verliezen dan een paar decennia geleden. Auteursrechten moeten worden gerespecteerd; dat is in ieders voordeel. 

Onze specialisten ter zake