Boots on the ground
Cases
agio case log cim capital 1664442033245

“Ik wil ondernemingen in moeilijkheden herstructureren”

WIE IS DE KLANT?

Cim Capital is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden. Zij voorziet dienaangaande in financiële alsook operationele versterking van de onderneming.

 

WAT WAS DE UITDAGING VOOR DE KLANT?

Wanneer men ondernemingen in moeilijkheden wenst te herstructureren, komen er veel juridische aspecten aan bod en dient men in sommige gevallen via de rechtbank te gaan. Cim Capital had aldus nood aan juridische ondersteuning bij de uitoefening van haar activiteiten.

 

WELKE OPLOSSING HEBBEN WE GEBRACHT VOOR DE KLANT?

Agio Legal staat Cim Capital bij inzake het herstructureren van ondernemingen in moeilijkheden. Zo begeleidt Agio Legal investeringen of overnames door Cim Capital buiten de rechtbank.

Daarnaast begeleidt zij Cim Capital wanneer deze een herstructurering van een onderneming in moeilijkheden wenst door te voeren via de procedure van gerechtelijke reorganisatie. Desgevallend voorziet zij juridische ondersteuning aan Cim Capital bij een kapitaalinjectie in of volledige overname van de onderneming in gerechtelijke reorganisatie.

In het bijzonder treedt Agio Legal tevens op voor Cim Capital, wanneer deze kandidaat-koper is in een procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag.