Publicaties Insolventie

Publicaties insolventierechtT. Toremans, “Knelpunten huur- en faillissementsrecht” in A. Verbeke en P. Brulez (eds.), Knelpunten huurrecht – tien perspectieven, Intersentia, Antwerpen, 2012, 219-252.R. Timmermans en T. Toremans, “Het faillissement van de syndicus-boekhouder als accessorium van een burgerlijk beroep”, (noot onder Brussel 24 april 2014), T.App. 2015, 3-5.T. Toremans en P. Termote, “Artikel 666 Ger.W.”, Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer, Mechelen, 2016, losbl.T. Toremans, “De inhoud van de kennisgeving van het vonnis dat de verschoonbaarheid van de gefailleerde weigert en de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden” (noot onder Cass. 29 januari 2016), P&B 2016, 66-68.T. Toremans en C. Van Aalst, “De toetsing van de voorwaarden voor kosteloze rechtsbijstand in het kader van een faillissement naargelang de relevante materiële procespartij” (noot onder Cass. (bureau voor rechtsbijstand) 12 januari 2017), P&B 2017, te verschijnen.


Publications InsolvencyT. Toremans, “Knelpunten huur- en faillissementsrecht” in A. Verbeke en P. Brulez (eds.), Knelpunten huurrecht – tien perspectieven, Intersentia, Antwerpen, 2012, 219-252.R. Timmermans en T. Toremans, “Het faillissement van de syndicus-boekhouder als accessorium van een burgerlijk beroep”, (noot onder Brussel 24 april 2014), T.App. 2015, 3-5.T. Toremans en P. Termote, “Artikel 666 Ger.W.”, Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer, Mechelen, 2016, losbl.T. Toremans, “De inhoud van de kennisgeving van het vonnis dat de verschoonbaarheid van de gefailleerde weigert en de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden” (noot onder Cass. 29 januari 2016), P&B 2016, 66-68.T. Toremans en C. Van Aalst, “De toetsing van de voorwaarden voor kosteloze rechtsbijstand in het kader van een faillissement naargelang de relevante materiële procespartij” (noot onder Cass. (bureau voor rechtsbijstand) 12 januari 2017), P&B 2017, te verschijnen.