Boots on the ground
Cases
logo fruit farm group

“Door aanzienlijke verliezen moet ons bedrijf herstructureerd worden”

WIE IS DE KLANT?

The Fruit farm Group (TFFG) is als Nederlandse holdingvennootschap actief in de voedingsindustrie. Ze is aandeelhouder van verschillende niet-Europese dochtervennootschappen, die verschillende fruitplantages uitbaten in Turkije, Zuid-Afrika, Brazilië en Uruguay.

 

WAT WAS DE UITDAGING VOOR DE KLANT?

Vanaf 2017 kwamen de fruitplantages in woelig vaarwater terecht, onder meer omwille van de weersomstandigheden, gebrek aan het nodige werkkapitaal en de COVID-19-crisis. Holding TFFG kreeg op haar beurt dan ook te kampen met aanzienlijke verliezen.

Het bestuur van TFFG, in België gevestigd, deed aldus beroep op Agio Legal, die de herstructurering van TFFG zou begeleiden.

Er stelden zich echter juridisch-technische moeilijkheden. Vooreerst is TFFG een vennootschap naar Nederlands recht, waardoor het opstarten van een procedure in België niet vanzelfsprekend is. De Belgische rechter is slechts bevoegd indien het centrum van voornaamste belangen (centre of main interests; hierna COMI) in België gelegen is. Indien het om een vennootschap gaat, wordt vermoed dat de COMI samenvalt met de statutaire zetel van de vennootschap, voor TFFG dus in Nederland.

Daarnaast bestond de meerderheid van schuldeisers van TFFG uit obligatiehouders, die niet allemaal gekend waren.

 

WELKE OPLOSSING HEBBEN WE GEBRACHT VOOR DE KLANT?

Agio Legal haalde het maximale uit de toen recent ingevoerde wetgeving om een gerechtelijke reorganisatie van TFFG te doen slagen.

Zo is Agio Legal erin geslaagd om het dossier van TFFG voor een Belgische rechtbank te brengen, terwijl voor de hand liggend de Nederlandse rechtbank bevoegd was.

Met vele juridische hindernissen, maar ook via een knap staaltje juridische spitsvondigheid slaagde Agio Legal er bovendien in om een zeer grote schuldsanering door te voeren voor TFFG middels een collectief akkoord, gevolgd door een buitengerechtelijk minnelijk akkoord in uitvoering daarvan.

Onze specialisten ter zake